Bilinç Varoluş Seviyeleri

BW 850 Gerçek varoluş GERÇEKLİK, varoluş, dualite dışılık, manevi egonun dağılmasının başlangıcı

BW 600 – 850 Yanılsama varlığı SPIRIT, SELF, aydınlanma, dualitenin başlangıcı, kişisel egonun dağılması

BW 500 – 600Yanılsama varlığı Gerçek aşk, yerel olmayan gerçek, ilahi güç, doğrusal olmayanlığın başlangıcı

BW 400- 500 Yanılsama varlığı Doğrusal gerçeklik, bağımsız düşüncenin başlangıcı, sevme pratiği

BW 200 – 400 Yanılsama varlığı Doğrusal gerçeklik (rehberlik yoluyla), ilahi güç, sevginin başlangıcı, kendi karma hesabına sahip kişisel sorumluluk, eterik beynin oluşumunun başlangıcı

BW 200 altında Gerçek olmayan, sevgisizlik, zorlama, mentorluk, hata, hakikat, kin bilinci, karma karma, günah

BW 0 Yanılsama yokluğu Fiziksel ölüm, dünyevi olmayan varlık

"İçeriği Nasıl Buldun? Hemen Bir İfade Bırak!"