Kusura Bakma Ama O Öyle Olmayacak…

Hiç kimse böyle gelmiş böyle gider, diyerek oturup olanlara karşı üç maymunu oynamamalı.

Tüm yanlışları görüp, tanık olup; görmedim, duymadım, bilmiyorum dememeli ve bile bile yanlışa ortak olmamalı.

Hiç kimse; sınırlarında çeşitli kültürleri, inançları ve milletleri bir arada bulunduran bu benzersiz topraklarda yaşamını sürdüren 83 milyon insanın ödediği vergiler sayesinde bulunduğu makamdan kimseyi nefret ve ayrımcılığa çağırmayacak…

Özellikle de hiç kimse insanları birbirinden ayırmak amaçlı eylemlerini, yine 83 milyona ait ve asıl amacı insanları bir araya getirmek olan yerleri kullanarak yapmayacak…
Bu dünyada ufacık çocukların istismar edilmesine göz yumulmayacak…

Kadına el kaldırılmasına ve erkek egemen toplum algısının normalleştirilmesine izin verilmeyecek.

Düşmanlığın ve ötekileştirilmenin meşrulaştırılmasına, birinin diğerinden nefret etmeye çağrılmasına müsaade edilmeyecek…

Kimse kimsenin ne giydiği ile hangi dine mensup olduğu gibi özgür düşünceden uzak bir zihniyetle birbirinden uzaklaştırılmasına razı olmayacak.

Bu dünyaya mesajları “Gökkuşağının altında tüm renklere, tüm insanlara yer var.” diyen insanların düşman gösterilmesine, faşist ilan edilerek hedef haline getirilmesine izin verilmeyecek.

Unutma! Bir araya gelmeye, barışa ve ayrımcılığa karşı olanlar; savaşlardan ve düşmanlıklardan çıkarı olanlardır.

Kusura bakma ama o öyle olmayacak!

Kimse kimseyi cinsiyeti, dini, dili, milleti, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, rengi, ırkı ve mezhebine göre ayırmayacak.

Herkes bir gün kardeş olduğunun farkına varacak…

Bu Dünyada Nefret Bitecek,

Öteki Diye Bir şey Kalmayacak…

Kazanan ise her zaman aşk ve her zaman insanlık olacak…

"İçeriği Nasıl Buldun? Hemen Bir İfade Bırak!"